[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล)
เมนูหลัก
บุคลากร
กิจกรรม
ระบบโรงเรียนระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
  
ข้อมูลนักเรียน  
 

               ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2559
              ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  นักเรียนชาย   ๕๖   คน   นักเรียนหญิง   ๓๘   คน    รวมนักเรียนทั้งสิ้น   ๙๔   คน


ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่  1  1 7 5 12 นางสาวณัฐกมล  ทองวิเศษ
อนุบาลปีที่  2 1 7 2 9 นางสาวณัฐกมล  ทองวิเศษ
รวมนักเรียน อ.1 – อ.2 2 14 7 21
ประถมศึกษาปีที่  1 1 4 8 12 นางสาวสร้อย     กาญจนพิบูลย์
ประถมศึกษาปีที่  2 1 14 6 20 นางสาวราตรี      ศรีสุวรรณ์
ประถมศึกษาปีที่  3 1 7 7 14 นางสาวมาลัย     มีสวนพลอย
ประถมศึกษาปีที่  4 1 5 2 7 นางกาญจนา      สุขมา
ประถมศึกษาปีที่  5 1 5 4 9 นางพรพิมล       อิ่มเจริญยุทธ
ประถมศึกษาปีที่  6 1 7 4 11 นางพรพิมล       อิ่มเจริญยุทธ
รวมนักเรียน ป.1 – ป.6 6 42 31 73
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 8 56 38 94
 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด(ประชานุกูล) ตำบล บางแขม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
alsancak escort bornova escort gaziemir escort izmir escort buca escort mavisehir escort alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort buca escort escort izmir alsancak escort bornova escort bornova escort buca escort bornova escort gaziemir escort alsancak escort buca escort bornova escort buca escort buca escort alsancak escort